Tietoa meistä

 

Timberfinder Oy on suomessa alkuvuonna 2017 perustettu, erityisesti puurakenteiden yhteyteen rakennustuotteita kehittävä, valmistuttava ja maahantuova yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia rakentamisen tuoteratkaisuja suoraan alan ammattilaisille ja pienrakentajille. 

Tuotteillamme ja palveluillamme pyrimme tuottamaan rakentajalle ja loppuasiakkaalle lisäarvoa parantuneen laadun, sekä rakennusprosessin eri työvaiheiden kautta saavutettujen kustannus- ja työaikasäästöjen avulla. Näihin tavoitteisiin pääsemme laajalla ja innovatiivisella alan tuntemuksella. Keskeinen tavoitteemme on parantaa rakentamisen laatua omien järjestelmiemme kautta ja samalla kehittää asiakasyritystemme kilpailukykyä, sekä tietoutta uusista innovaatioista. Haluamme haastaa rakentajat, tilaajat, suunnittelijat sekä kaikki asukkaat ajattelemaan kehittyneiden ratkaisujen tuomia uusia mahdollisuuksia.

Liiketoimintamme keskittyy havaitsemiimme tarpeisiin rakennusalalla, joihin pyrimme usein haastajan asemassa tuomaan vaihtoehtoisia ja testattuja ratkaisuja markkinoille. Prosessimme osalle tuotteista mahdollistaa standardiratkaisujen lisäksi joustavien ja erikoiserien tuotannon asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Nykyiset tuotteemme koostuvat ratkaisuista seuraaviin osa-alueisiin sekä näiden yhdistelmistä:

Pyrimme parantamaan palveluamme jatkuvasti. Nykyisten tuotteiden lisäksi kasvatamme valikoimaamme vastaamaan yhä useampien asiakkaiden ja rakennuksien tarpeita. Nuorena yrityksenä pyrimme tekemään kaiken tämän kannattavasti ja hallitusti, jotta nykyiset toimintamme ja asiakkaamme eivät kärsi tavoitteistamme.

” Kehitys ei aina vaadi suurta koneistoa taakseen, vaan aitoa innostusta alaan ja sen ratkaisuihin ”

Laatu

Tuotteissamme keskitymme tutkittuun ja ensiluokkaiseen laatuun, joka kestää vertailun. Haluamme, että Timberfinder – tuotteita käytettäessä niin rakentaja, suunnittelija kuin käyttäjäkin tietää, että heille tarjoamamme ratkaisut vastaavat vaatimuksia sekä luovat lisäarvoa luotettavuuden, turvallisuuden ja pitkäaikaiskestävyyden muodossa.

Tämän vuoksi pyrimme toimimaan läheisessä yhteistyössä asiakas- ja yhteistyöyrityksiemme kanssa rakennus- ja materiaaliteollisuuden ytimessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa

Ennen ajattelin, että rakennusalan kehitys on suurten yritysten massiivisten resurssien takana. Nykyään olen ymmärtänyt, että kehitys ei aina vaadi suurta koneistoa taakseen, vaan aitoa innostusta alaan ja sen ratkaisuihin, sekä halua löytää aina vain parempia ratkaisuja. Yhteistyön avulla pienenkin yrityksen on mahdollista kehittää hitaasta muutoksesta tunnettua rakennusalaa, joka tänä päivä tarjoaa paljon mahdollisuuksia uusille innovaatioille kasvaneiden ympäristö- ja laatuvaatimusten seurauksena.

Nykyaikaisilta rakennuksilta vaaditaan aiempaa enemmän, osittain juuri kiristyneiden vaatimusten johdosta, mutta myös ihmisten kasvaneen tietoisuuden ja vaatimustason pohjalta. Tämä luo mahdollisuuksia uusille ja innovatiivisille järjestelmille, joiden potentiaali ei vielä ole levinnyt edes alan ammattilaisten keskuudessa. Haluammekin tuoda yleiseen tietoisuuteen paremmin näitä uusien järjestelmien mukanaan tuomaa kehitystä, jotta niiden olemassaolo vähintään tiedostetaan ja osataan ottaa huomioon jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.

-Jarno Naskali, yrittäjä